Annuleringen moeten minimaal 24 uur voor aanvang oefensessie worden gemeld.

Bij te late annuleringen wordt de huur doorberekend.

Gebruikers en/of bezoekers dienen ten alle tijden aanwijzingen van het personeel op te volgen.

Het gebruik en de handel in zowel soft als harddrugs is binnen of op het terrein van het muziekcentrum verboden.

Het is niet toegestaan zelf meegebrachte consumpties binnen of op het terrein van het muziekcentrum te nuttigen.

Eventuele gebreken aan apparatuur of andere zaken binnen de oefencabine dienen direct na constatering bij het personeel van The Box gemeld te worden.

De medewerkers behouden zich het recht voor bagage te controleren.

Bij geconstateerd wangedrag kan het personeel de betreffende personen de toegang tot het pand ontzeggen.

Aan de bar gekochte consumpties mogen in de oefencabines worden genuttigd mits na gebruik netjes wordt opgeruimd.

Het gebruik van discriminerende/racistische teksten is verboden. Dit zelfde geldt voor discriminerend/racistisch gedrag.

Het is niet toegestaan de in de oefencabines aanwezige apparatuur naar andere    oefencabines te verplaatsen.

Bands dienen de oefencabine tijdig, te verlaten.

Gedurende de huurperiode is de band verantwoordelijk voor de oefencabine en alle hierin aanwezige apparatuur.

Schade aan apparatuur van The Box ontstaan door ondeskundig gebruik wordt doorberekend aan de band.

The Box is niet aansprakelijk voor schade of vermissing van apparatuur en andere eigendommen van derde.

Indien sprake is van de huur van kastruimte, dan geschiedt dit volledig op risico van de huurder.

Huurder dient zelf voor eventuele verzekering van in de kast opgeslagen apparatuur zorg te dragen.

 Verhuurder verstrekt geen alcohol onder de 18 jaar.

Iedere aanwezige in de gehuurde ruimtes moet op verzoek van verhuurder zijn/haar identiteitsbewijs laten zien.

De directie van muziekcentrum The Box is gerechtigd om de regels zoals hierboven genoemd te wijzigen of aan te passen